Σύνδεσμοι

Εκδόσεις antifa scripta / Περιοδικό antifa (πόλεμος ενάντια στο φόβο):  antifascripta.net

Αντιφασιστικός Πυρήνας Καλλιθέας : antifakallithea.wordpress.com

Αντιφασιστικός Πυρήνας Χαλανδρίου: antifaxalandri.wordpress.com

Αντιφασιστικός Πυρήνας Νέας Ιωνίας: antifaneasiwnias.wordpress.com

Αντιφασιστικός πυρήνας Antifa Negative: antifa-ngt.espivblogs.net

Aυτόνομη Κομμουνιστική Παρέμβαση Σκάλας Λακωνίας: skalalakonias.wordpress.com

 

Παλαιότεροι σύνδεσμοι / ηλεκτρονικό αρχείο:

Autonome Antifa / We Run The Streets: autonomeantifa.tumblr.com

Autonome Antifa/ 16mm: autonomeantifa16mm.tumblr.com

Αντιφασιστικός Πυρήνας Antifa acl: antifaacl.wordpress.com

Αυτόνομη Συνέλευση Μαθητών-τριών (Α.Σ.ΜΑ.): asma.espivblogs.net

Αντιφασιστικός Πυρήνας Ιωαννίνων: antifa-i.gr

Αντιφασιστικός Πυρήνας Ξάνθης: antifaxanthi.wordpress.com